Havaj to nejsou jen krásné pláže a příroda, ale najdete tady i velký kus historie. Na ostrově Oahu se totiž nachází známý Pearl Harbor, na který v 7.12.1941 zaútočili Japonské vojenské síly. My jsme měli tu ohromnou čest seznámit se s jedním z přeživších. Herb (99 let) nás požádal, aby jsme šířili dál tuto historickou vzpomínku a nezapomněli na ty, kteří zahynuli při útoku na Pearl Harbor. Svou čest jsme jim vzdali na USS Arizona Memorial. <3 Hawaii's not just about beautiful beaches and nature, but you can find here a big piece of history. Hundreds of Japanese planes attacked Pearl Harbor on December 7th, 1941 and we had the pleasure of meeting one of the survivors. Herb (99 years old) asked us to tell about this historical memory to our friends, families and remember those who died in the attack on Pearl Harbor. We gave them our honor at USS Arizona Memorial. <3