Pro predstavu jak to more narazi na pobrezi… btw pobrezi pri nasem prichodu zacinalo 10 m smerem do vody samozrejme, koupeme se uz jinde v klidne oblasti Arugam bay

[fb_vid id=”1616791865241086″]