Dnesni zazitek byl uzasny 🙂 Mistni deti byly neskutecn…